Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype

9 Essentiella förmågor för att bli en entreprenör

På senare år har entreprenörskap blivit en trend. Inspirerade av Facebook, Uber, Airbnb, Apple och Google har tiotusentals hoppfulla personer startat teknikföretag i hopp om att få in en fullträff. Detta har infiltrerat vår kultur. TV-program som Draknästet, Shark Tank och The Apprentice har fångat vår fantasi – med många nya företag som resultat. Från sidosysslor till bloggar, till hobbyverksamheter och restauranger, det verkar finnas fler entreprenörer än någonsin förr. En del av trenden drivs av hur enkelt det är att starta ett företag. Nätplattformar som Upwork och Etsy innebär att det redan finns marknader för personer som vill starta eget och börja sälja produkter eller tjänster. Det må vara populärt att starta företag, och verktygen finns där för att hjälpa entreprenörer, men det är mycket som inte har förändrats under de senaste 2000 åren – kunskapen som krävs för att lyckas. Entreprenörskunskap diskuteras sällan. Folk föredrar att tala om en idés kvalitet eller peke på kända entreprenörer som Steve Jobs och Elon Musk som förebilder. Detta kan leda till att potentiella entreprenörer tror att de måste ha någon sorts superkraft för att lyckas. Att vara framgångsrik som företagare handlar dock om att utveckla färdigheter som kan uppnås med år av hängivet arbete. I den här artikeln ska vi ta en detaljerad titt på några av de egenskaper som entreprenörer måste ha för att lyckas.

 

Kurage

I sin populära TED Talk pratar Angela Lee Duckworth om vikten av kurage. Efter att ha gett upp om en högtflygande karriär blev hon mattelärare åt sjundeklassare och upptäckte att barn med kurage klarar sig bättre i skolan. Det här fick henne att undersöka konceptet närmare.

Duckworth granskade en amerikanska militärakademin (även känd som West Point) och insåg att kurage faktiskt var an avgörande faktor för framgång.

Hon definierar kurage som: ”att hålla fast vid saker under en lång tid tills du bemästrar dem”.

Att bygga upp ett framgångsrikt företag kräver ofta många år och till och med årtionden. Detta inlägg om tioårsresan som Farfetch genomgick från startup till IPO är typisk för tidsramen – även om få startups faktiskt uppnår denna nivå av framgång.

Kurage på egen hand är inte tillräckligt, men för att kunna gå vidare när saker och ting är svåra är det en essentiell entreprenörsegenskap och om du inte har den kanske entreprenörskap inte är ett smart karriärdrag.

Ekonomisk kunskap

Siffror är företagarens spark. Det är sant att vissa framgångsrika entreprenörer skryter om att ha dålig sifferförmåga – Felix Dennis var en sådan entreprenör. Han lyckades trots sina bristande ekonomiska förmågor, verkligen inte tack vare dem. Det hjälper dock något enormt om du åtminstone kan grundläggande saker som vinst och förlust, balansräkningar och kassaflödesprognoser.

Att förstå sig på siffrorna bakom ett företag hjälper dig att planera, hantera stress och hålla fokus på nyckelmål. Lyckligtvis råder det ingen brist på resurser som kan hjälpa dig med detta. Udemy är ett bra ställe att hitta en snabbkurs som hjälper dig att komma igång. Som exempel är Introduktion till Ekonomi, Bokföring, Modellering och Värdering en omfattande kurs som går djupare än bara grunderna.

Utöver grunderna inom bokföring är det viktigt att förstå sig på de nyckelvärden som driver ditt företag. Grundläggande koncept som förvärvskostnad (hur mycket det kostar att få en ny kund) och livstidsvärde (det genomsnittliga värdet som en kund har) är bra när du ska ta reda på vilka områden som är viktiga.

Som exempel, om ett företag spenderar mer på att förvärva en kund än vad det tjänar på kunden är det kritiskt och måste tas tag i. Pets.com och deras kollaps är en intressant berättelse om ett företag där siffrorna aldrig stämde.

Influens

I sin bok Influence: The Psychology of Persuasion presenterar Robert Cialdini sex nyckelprinciper för att få inflytande: ömsesidighet, engagemang och konsistens, socialt bevis, auktoritet, smak och knapphet. Medan listan är hett diskuterad och ingen lista kan betraktas som fullständig, är det en intressant plats att börja fundera på konceptet på.

Entreprenörer måste hela tiden påverka olika typer av människor: från den anställde som behöver motiveras, till leverantören som du vill ha lägre priser från, till investeraren som måste tro på att ditt företag är nästa stora grej.

Varje företag skiljer sig i fråga om vem du behöver påverka, men det finns troligtvis viktiga ögonblick i din entreprenörsresa där du behöver få människor att göra saker – för detta behöver du förmågan att påverka.

Relationsbyggande

Att knyta affärskontakter är viktigt för entreprenörer eftersom solida relationer är ett måste för att klara av den konstanta stressen.

Relationer med arbetskamrater, leverantörer, kunder, investerare och en lång rad andra intressenter är viktigt. Goda relationer som upprätthålls med tiden kräver mycket arbete och god kunskap. Det finns en hel del bra böcker om diplomati som får dig att fundera över hur du håller relationer positiva under extrem extern stress. Dale Carnegies kända bok How to Win Friends and Influence People är bra att börja med för entreprenörer då den betonar vikten av varje interaktion som en möjlighet att bygga en relation.

Att ha goda relationer baseras på tillit, och om du kan skapa en tillitskänsla i dig och ditt företag är det en stor fördel. Fokusera på att skapa win-win-situationer och ställ dig själv frågan hur du kan göra saker bättre för personen. Det är bra sätt att skapa tillit på och bygga upp goda relationer.

Självmedvetande

Som entreprenör är din största tillgång du själv. Att kunna förstå, moderera och förbättra dina prestationer är viktigt. Entreprenörer med självmedvetande kan förstå sina styrkor och svagheter vilket kan vara till hjälp på många sätt, till exempel genom att anställa personer vars styrkor är dina svagheter.

Självmedvetande handlar även om känslor: entreprenörskap är svårt och ofta en ensam resa. Det kan leda till en rad känslor, många varav är ogynnsamma. Om du som entreprenör kan känna när du blir stressad eller inse när upplever negativa känslor har du chansen att bryta cykeln.

Projekthantering

Företag står inför många projekt, en del små och andra stora. Företaget i sig är ett projekt, likaså är små uppgifter som att slutföra en hemsidedesign. Att kunna få saker och ting gjorda snabbt och effektivt är en avgörande färdighet.

Många entreprenörer har stora idéer men saknar förmågan att slutföra dem. Så hur utför du ett projekt effektivt? Du måste börja med konceptet för projekthantering.

Projekthantering är en övergripande term som täcker utvärdering, spårning och leverering av projekt. Denna artikel från Project Manager ger dig lite mer detaljer om projekthantering för entreprenörer.

Projekthantering är en inställning: många entreprenörer ser sig själva som visionärer som tar fram planer som andra utför. De bästa entreprenörerna kan dock själva gå in i detalj och effektivt utföra eftersom det i det tidiga stadiet inte finns någon annan än entreprenören själv att ta tag i saker.

Kommunikation

Kort och tydlig information är svårt. De flesta säger mycket utan att säga mycket alls. Som entreprenör måste du ha tankarna i styr och förmågan att översätta dina tankar till andra intressenter, särskilt investerare, gruppmedlemmar och media. Det råder inga tvivel om att verbal kommunikation är lika viktig. I den här Guardian-artikeln pratar Alex Ferguson om kommunikation och vikten av att skräddarsy den till olika spelare.

Att kommunicera idéer och instruktioner är viktigt för entreprenörer eftersom de måste göra det till så många olika intressenter, och en nyckel till att locka folk är att ha ett starkt budskap. Tydlig kommunikation kan även skynda på leveransen genom att få folk att arbeta på rätt saker. Listan bara fortsätter – kommunikation är en nyckelfärdighet.

Fantasi

Som entreprenör måste du kunna se något som inte existerar än. Oavsett om det är en ny italiensk restaurang eller kommersiella turer till Mars så måste du kunna visualisera vad det är du vill uppnå. Här kan vi lära oss från några av de största namnen:

  • Steve Jobs hade en storslagen vision om att skapa snygga Apple-produkter
  • Elon Musk hade en storslagen vision om att bygga elbilar
  • Jeff Bezos hade en storslagen vision om att bygga upp ett detaljhandelsimperium
  • Mark Zuckerberg hade en storslagen vision om att starta Facebook
  • Henry Ford hade en storslagen vision om att bygga motorbilen

Övervägt risktagande

Många definierar entreprenörer som stora risktagare som satsar allt för att vinna stort. Men de bästa entreprenörerna är bäst på att satsa mindre på saker med stort värde.

Konceptet Lean Startup talar om kontinuerlig innovation; att ha en hypotes och testa den på enklast möjliga sätt, vilket leder till innovation över tid. Det här är det motsatta tillvägagångssättet jämfört med vad som gjordes i filmen Startup.com där miljoner satsades på en idé innan den realiserades.

Så om små satsningar är bättre än större risker, hur kan entreprenörer få bättre prognoser om framtiden? Boken Superforecasting: The Art and Science of Prediciton tittar närmare på hu ren grupp amatörer inom området använder tekniker som slår experterna gällande att förutspå händelser.

Stora entreprenörer är ofta bra på att förutspå vad som kommer att fungera och vad som inte kommer att göra det – och de som inte är bra på det kan komma fram till svaret genom övervägda försök och misslyckanden.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

More Articles

Phone users worldwide

2.53 billion mobile phone users worldwide An individual invests in a typical 162 minutes on his/her smartphone every day. The majority of your consumers are

Read More »

Vi är glada att du planerar att bygga din
e-learningplattform

Vi kan inte vänta med att börja arbeta med ditt projekt.

Fyll i snabbformuläret så kommer tar vi kontakt med blixtfart så att vi kan börja diskutera ditt projekt i detalj.

Hey! we are glad
you are planning to build your e-learning platform

We cant wait to start working on your project.

Please fill out the quick form and we will be in touch with lightening speed so we can discuss your project in details. 

Hallå! vi är glada att du valde
Bredare paket

Vi kan inte vänta med att börja arbeta med ditt projekt.

Fyll i snabbformuläret så kommer tar vi kontakt med blixtfart så att vi kan börja diskutera ditt projekt i detalj.

Hallå! vi är glada att du valde
Bred paket

Vi kan inte vänta med att börja arbeta med ditt projekt.

Fyll i snabbformuläret så kommer tar vi kontakt med blixtfart så att vi kan börja diskutera ditt projekt i detalj.

Hallå! vi är glada att du valde
Tillväxtplan

Vi kan inte vänta med att börja arbeta med ditt projekt.

Fyll i snabbformuläret så kommer tar vi kontakt med blixtfart så att vi kan börja diskutera ditt projekt i detalj.

Hallå! vi är glada att du valde
Avancerad paket

Vi kan inte vänta med att börja arbeta med ditt projekt.

Fyll i snabbformuläret så kommer tar vi kontakt med blixtfart så att vi kan börja diskutera ditt projekt i detalj.

Hallå! vi är glada att du valde
Startpaket

Vi kan inte vänta med att börja arbeta med ditt projekt.

Fyll i snabbformuläret så kommer tar vi kontakt med blixtfart så att vi kan börja diskutera ditt projekt i detalj.

Hey! we are glad you chose
Wider Package

We cant wait to start working on your project.

Please fill out the quick form and we will be in touch with lightening speed so we can discuss your project in details. 

Hey! we are glad you chose
Wide Package

We cant wait to start working on your project.

Please fill out the quick form and we will be in touch with lightening speed so we can discuss your project in details. 

Hey we are glad you chose
Growth Package

We cant wait to start working on your project.

Please fill out the quick form and we will be in touch with lightening speed so we can discuss your project in details. 

Hey! we are glad
you chose
Advanced Package

We cant wait to start working on your project.

Please fill out the quick form and we will be in touch with lightening speed so we can discuss your project in details. 

Hey! we are glad you chose
Starter Package

We cant wait to start working on your project.

Please fill out the quick form and we will be in touch with lightening speed so we can discuss your project in details.