...

Kund
Allas Loppis

Utveckling av webbutiker:

 • Design av webbutiker
 • Utveckling av front-end
 • Utveckling av back-end
 • Funktioner för betalningsgateway
 • Fraktalternativ
 • WordPress
 • HTTP 5
 • Anpassad CSS

Ytterligare tjänster:

 • SEO på webbplats
 • Säkert webbplats (SSL)
 • Optimering av sidans hastighet
 • Mobilanpassad design för mobiler och surfplattor
 • konfigurering av webbkarta
 • Inställning av Google Analytics
 • Inställning av Google Search Console
 • Integrering av sociala medier
Om Projektet

Projektets
bakgrund

Uppdraget för det här projektet var att utforma och utveckla en webbplats för en second hand-butik online för försäljning av använda produkter men samtidigt med ett engagemang för miljön. Butiken har som mål att hålla kläder och begagnade produkter borta från soptippar, minska kol- och kemikalieföroreningar som orsakas av klädproduktion samt minska vattenförbrukningen.

Projektets
omfattning

Vi arbetade nära kunden för att förstå deras vision för webbplatsen och hur de ville kommunicera sitt budskap till kunderna. Vårt team utformade en användarvänlig och visuellt tilltalande webbplats som visar upp butikens produkter och engagemang för hållbarhet. På webbplatsen kan kunderna enkelt navigera genom de olika kategorierna och även göra beställningar online.

Utmaningar i projektet

En av de största utmaningarna i det här projektet var att effektivt kommunicera kundens miljöengagemang till kunderna. Vi ville se till att webbplatsen inte bara visade upp produkterna utan också förmedlade butikens budskap och värderingar.

Resultat!

Slutresultatet blev en webbplats som inte bara erbjuder kunderna en plattform för att köpa begagnade produkter utan som också en som bidrar till att sprida medvetenhet om vikten av hållbarhet och miljöskydd. Webbplatsen har fått positiv feedback från kunderna och bidragit till både en ökad synlighet för butiken och försäljning online.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.