...

Kund
Dream Pastry By F!

Utveckling av webbutik:

 • Design av webbutik
 • Utveckling av front-end
 • Utveckling av back-end
 • Funktioner för betalningsgateway
 • Fraktalternativ
 • Inställning för momssats
 • WordPress
 • HTTP 5
 • Anpassad CSS

Ytterligare tjänster:

 • SEO för webbplats
 • Säker webbplats (SSL)
 • Optimering av sidans hastighet
 • Anpassad design för mobiler och surfplattor
 • Konfigurering av webbkarta
 • Inställning av Google Analytics
 • Inställning av Google Search Console
 • Integrering av sociala medier
Om projektet

Projektets
bakgrund

Uppdraget för det här projektet var att utforma och utveckla en webbutik för Dream Pastry by F! Butiken specialiserar sig på att skapa skräddarsydda tårtor och bakelser samt försäljning av tårt- och bakprodukter för alla tillfällen. Butikens slogan är ”Where Dreams Come True”.

Projektets
omfattning

Det här projektet omfattade utformning och utveckling av en e-handelswebbplats som var både visuellt tilltalande och användarvänlig. Webbplatsen byggdes på en robust plattform som gjorde det möjligt för butiken att enkelt hantera och uppdatera sin produktkatalog, behandla beställningar och hantera kundförfrågningar.

Utmaningar i projektet

Utmaningen var att skapa en webbplats som på ett effektivt sätt visade företagets kreativitet och expertis inom tårt- och bakelse tillverkning, samtidigt som den ingav förtroende hos potentiella kunder. Dessutom var vi tvungna att se till att webbplatsen var lätt att navigera, gav all relevant information om de produkter och tjänster som erbjöds samt gjorde det enkelt för kunderna att göra beställningar.

Resultat!

Slutresultatet blev en vackert utformad webbplats som på ett korrekt sätt återspeglade företagets engagemang för att skapa drömtårtor och bakelser. Webbplatsen har blivit ett värdefullt verktyg för att locka nya kunder och har bidragit till att öka försäljningen avsevärt. Företaget har fått många positiva kommentarer och återkoppling från nöjda kunder som uppskattat att det är enkelt och bekvämt att beställa skräddarsydda tårtor och bakelser online. Webbplatsen har blivit en symbol för företagets passion för att göra varje oförglömliga tillfälle, en tårta i taget.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.