...

Kund
Guld Falcon Express

Design och utveckling:

 • Skapande av varumärke och UI-design
 • UX-utformning
 • Utveckling av front-end
 • Utveckling av back-end
 • WordPress
 • HTTP 5
 • Anpassad CSS

Ytterligare tjänster:

 • SEO på webbplats
 • Säker webbplats (SSL)
 • Optimering av sidans hastighet
 • Mobilanpassad design för mobiler och surfplattor
 • Inlämning av webbkarta
 • Inställning av Google Analytics
 • Inställning av Google Search Console
Om projektet

Projektets
bakgrund

Uppdraget för det här projektet var att utforma en webbplats för Guld Falcon Express, ett transportföretag som har levererat tjänster till företag och privatpersoner i flera år.

Projektets
omfattning

Projektet omfattade utformning och utveckling av en användarvänlig och visuellt tilltalande webbplats som presenterade företagets tjänster, kapacitet och erfarenhet. Webbplatsen byggdes på ett robust innehållshanteringssystem, vilket gjorde det enkelt för företaget att uppdatera och hantera innehållet.

Utmaningarna i projektet

Utmaningen var att skapa en webbplats som på ett effektivt sätt kommunicerade företagets tjänster och expertis, samtidigt som den ingav förtroende hos potentiella kunder. Vi var också tvungna att se till att webbplatsen var lätt att navigera och gav all relevant information om företagets tjänster, priser och kontaktuppgifter.

Resultat!

Slutresultatet blev en vackert utformad webbplats som effektivt kommunicerade Guld Falcon Express möjligheter och erfarenheter. Webbplatsen har bidragit till att attrahera nya kunder och skapa förtroende för företagets tjänster. Webbplatsen har blivit en symbol för företagets åtagande att tillhandahålla pålitliga och effektiva transporttjänster.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.