...

Kund
Hope Uganda Foundation

Design och utveckling:

 • UI/UX Design  
 • UX Design
 • Utveckling av front-end
 • Utveckling av back-end
 • WordPress
 • HTTP 5
 • Anpassad CSS

Ytterligare tjänster:

 • SEO på plats
 • Säker webbplats (SSL)
 • Optimering av sidans hastighet
 • Mobilanpassad design för mobiler och surfplattor
 • konfigurering av webbkarta
 • Inställning av Google Analytics
 • Inställning av Google Search Console
 • Integrering av sociala medier
Om projektet

Projektets
bakgrund

Uppdraget för det här projektet var att utforma en webbplats för Hope Uganda Foundation, en ideell organisation som arbetar med samhällen för att ge livsavgörande stipendier till barn i specifika områden i Uganda.

Projektets
omfattning

Projektet innebar design och utveckling av en användarvänlig och visuellt tilltalande webbplats som visade upp stiftelsens uppdrag, program och inverkan. Webbplatsen byggdes på ett robust innehållshanteringssystem, vilket gjorde det enkelt för stiftelsen att uppdatera och hantera innehållet.

Utmaningar i projektet

Utmaningen var att skapa en webbplats som på ett effektivt sätt kommunicerade stiftelsens uppdrag och inverkan, samtidigt som den inspirerade människor att stödja stiftelsen. Vi var också tvungna att se till att webbplatsen var lätt att navigera i och gav all relevant information till potentiella donatorer, volontärer och mottagare.

Resultat!

Slutresultatet blev en vackert utformad webbplats som effektivt kommunicerade Hope Uganda Foundations uppdrag och inverkan. Webbplatsen har bidragit till att inspirera människor att stödja stiftelsens syfte och till att samla in pengar för att ge livsavgörande stipendier till behövande barn. Webbplatsen har blivit en symbol för hopp och möjligheter för barn i Uganda.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.