...

Kund: iHR Premium

Om projektet

App
Funktionen

Appen iHR Premium är utformad för att koppla samman distansarbetsmöjligheter med personer som söker mobila jobb. Kunderna kan lägga ut jobbmöjligheter via appen och jobbsökare kan både bläddra och söka tjänsten. För att säkerställa  kvalitet och relevans av de som söker tjänsten, kräver appen att potentiella kandidater gör ett onlinetest för att utvärdera deras lämplighet för rollen. Appens backend ger kunderna en lättanvänd plattform för att både lägga ut jobbmöjligheter men även se de sökandes testresultat för att hitta de lämpligaste kandidaterna.

Projektets
bakgrund

iHR Premium är ett nystartat företag som grundades av en grupp universitetsvänner med en passion för att matcha distansarbetsmöjligheter med talangfulla personer. Företaget insåg behovet av en mobilapp som kunde underlätta en mer effektiviserad process för att hitta och anställa distansarbetare. Appen iHR Premium syftar till att förändra det sätt på vilket företag söker och anställer personer samtidigt som den ger individer friheten att arbeta var som helst i världen.

Projektets
omfattning

Projektet omfattar utformning och utveckling av en mobilapp som underlättar anställning av distansarbetare. Appen måste vara användarvänlig och lätt att navigera i, samtidigt som den måste ge en sömlös användarupplevelse för både kunder och jobbsökare. Appen måste också innehålla funktioner såsom ett inbyggt onlinetest i syfte att utvärdera kandidatens lämplighet, en lättanvänd backend där kunderna kan lägga ut jobbmöjligheter samt en kandidatportal där jobbsökare kan bläddra och söka tjänsterna.

Utmaningar i projektet

En av de största utmaningarna i det här projektet var att se till att appens onlinetester korrekt utvärderar en kandidats lämplighet för en roll. Detta krävde en omfattande utredning och samarbete med rekryteringsansvariga för att se till att appens testfrågor var relevanta och gav en heltäckande utvärdering av kandidaterna. Dessutom var appens backend tvungen att vara lättanvänd och hanterbar för att kunderna skulle kunna lägga ut annonser och jobbsökare i sin tur skulle kunna söka tjänsterna.

IT som användes

Appen iHR Premium byggdes med hjälp av iOS- och Android-utvecklingsramar. Syftet var att säkerställa att appen skulle vara optimerad för varje plattform. Appen använder även RESTful API:er för att integreras med olika tjänster från tredje part såsom t.ex. betalningsgateways, push-notiser och online-testplattformar. Appen använder även geolokaliseringsteknik för att tillhandahålla en platsbaserad jobbsökningsfunktion för jobbsökare.

Resultat!

Appen iHR Premium ger företag en smidig och användarvänlig upplevelse för att hitta och anställa rätt kandidater. Appens inbyggda onlinetest säkerställer att kandidaterna är lämpliga för rollen och dess backend funktion erbjuder en lättanvänd plattform där företag kan lägga ut möjligheter och hantera ansökningar. Kandidatportalen gör det möjligt för jobbsökare att enkelt bläddra och söka tänster och appens geolokaliseringsfunktion förbättrar även användarupplevelsen. Appen har tagits emot väl av både kunder och jobbsökare och har hjälpt iHR Premium att öka kundnöjdheten och engagemanget.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.