...

Kund
Smiling Dog

Design och utveckling:

 • UX/UI-design
 • Utveckling av front-end
 • Utveckling av back-end
 • WordPress
 • HTTP 5
 • Anpassad CSS

Ytterligare tjänster: 

 • SEO på webbplats
 • Säkert webbplats (SSL)
 • Optimering av sidans hastighet
 • Mobil/tablettanpassad design
 • konfigurering av webbkarta
 • Inställning av Google Analytics
 • Upprättande av Google Business
Om projektet

Projektets
bakgrund

Vår uppgift var att skapa en webbplats som förmedlade den unika kärnan i hundtrimmingsföretaget samtidigt som dess tjänster och produkter lyftes fram.

Projekt
omfattning

Projektet omfattade utformning och utveckling av en anpassad webbplats som var användarvänlig, visuellt tilltalande och responsiv. Webbplatsen byggdes på ett innehållshanteringssystem för att säkerställa användarvänlighet för kunden.

Utmaningar i projektet

Utmaningen var att skapa en webbplats som var både visuellt tilltalande och funktionell, med fokus på att visa upp hundtrimmningstjänster och produkter. Vi var tvungna att se till att webbplatsen var lätt att navigera och gav all relevant information till potentiella kunder.

Resultat!

Slutresultatet blev en vackert utformad webbplats som på ett effektivt sätt förmedlade företagets varumärkesidentitet och presenterade dess tjänster och produkter. Webbplatsen togs väl emot av både kunden och deras kunder och har bidragit till att öka försäljningen online och till att utveckla företaget.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.